Informacja z otwarcia kopert – Dzierżawa i zakup lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego

Data publikacji:
9 listopada 2020

Kategoria:
Ogłoszenia

ZMIANA – Ogłoszenie o zamówieniu na usługę – Badania specjalne kolei linowej KL-2

Data publikacji:
4 listopada 2020

Kategoria:
Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie nr 540217496-N-2020 z dnia 03-11-2020 r. Przemyśl: OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 602227-N-2020 Data: 2020-10-28 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Krajowy numer identyfikacyjny 18006486500000, ul. ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 0-16 6785758, e-mail techniczny@posir.pl, faks 0-16 6783849. Adres strony internetowej (url): […]

Data publikacji:
3 listopada 2020

Kategoria:
Ogłoszenia

Pytania i odpowiedzi – dotyczy postępowania przetargowego p.n. Dzierżawa i zakup lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego

Data publikacji:
3 listopada 2020

Kategoria:
Ogłoszenia

ZMIANA – Ogłoszenie o zamówieniu na usługę – Badania specjalne kolei linowej KL-2 na stoku narciarskim w Przemyślu

Data publikacji:
30 października 2020

Kategoria:
Ogłoszenia

Dzierżawa i zakup lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2020/2021 wraz z zadaszeniem

Ogłoszenie nr 602227-N-2020 z dnia 2020-10-28 r. Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji: Dzierżawa i zakup lodowiska mobilnego sztucznie mrożonego w sezonie zimowym 2020/2021 wraz z zadaszeniem OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – DostawyZamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkoweOgłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą […]

Data publikacji:
28 października 2020

Kategoria:
Przetargi