Ogłoszenie o zamówieniu – rozeznanie cenowe. Dostawa odzieży i obuwia roboczego w roku 2020

Data publikacji:
22 stycznia 2020

Kategoria:
Ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze dostawcy – Dostawa oleju napędowego

Data publikacji:
7 stycznia 2020

Kategoria:
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówienie – Dostawa oleju napędowego w roku 2020

Data publikacji:
19 grudnia 2019

Kategoria:
Ogłoszenia

Zawiadomienie o wyborze oferty – dzierżawa lodowiska mobilnego

Data publikacji:
29 listopada 2019

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZMIANA

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg na dostawę kabiny sanitarnej ze zbiornikiem na fekalia i kontenera biurowego dla potrzeb stoku narciarskiego w Przemyślu przy ul. Pasteura (górna stacja stoku narciarskiego) Specyfikację techniczną stanowią rysunki zawarte w załączniku nr 1 do ogłoszenia Termin realizacji zamówienia od dnia 03.12.2019 do dnia 30.11.2020 (12 m-cy) Oferty należy […]

Data publikacji:
27 listopada 2019

Kategoria:
Ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę używanych bramek – 3 sztuk,  systemu dostępu dla stoku narciarskiego w Przemyślu

Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl, zawiadamia o wszczęciu postępowania przetargowego na dostawę używanych, w pełni sprawnych bramek systemu dostępu – 3 sztuk,  dla stoku narciarskiego w Przemyślu, wraz z montażem. Wymagania techniczne dla bramek systemu dostępu, stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia. Warunki płatności: Płatność za dostawę i montaż bramek […]

Data publikacji:
25 listopada 2019

Kategoria:
Ogłoszenia, Przetargi